Groene kinderopvang | Groene gastouderopvang | Groene gastouderbureau | Natuurlijke kinderopvang | Natuurlijke gastouderopvang  | Natuurlijke gastouderbureau | Huisje in het groen | Natuurlijke gastouderbureau | Groene gastouder | Natuurlijk bewust | Gezonde  kinderopvang

Waarom Hét  D U U R Z A M E  

Gastouderbureau  M O E D E R  N A T U U R 

Geloven in verandering die kan groeien uit iets kleins.

Onze duurzame inzicht helpt onze pedagogische visie bloeien.


Gastouderbureau Moeder Natuur biedt kleinschalige dag- en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 – 12 jaar. De opvang vindt bijna altijd plaats bij de gastouder thuis. De gastouder zorgt voor een veilige en stimulerende omgeving in een huiselijke sfeer voor uw kind. Gastouderbureau Moeder Natuur is tussenpersoon tussen ouders en gastouders. We regelen de financiële en juridische aspecten, zodat de gastouders zich volledig kunnen richten op de opvang van het kind. Moeder Natuur is een maatschappelijk betrokken bureau en biedt uitgebreide informatie, achtergrondartikelen en ideeën over het creëren van een duurzame lifestyle en bewuste opvoeding.


C O N C E P T    S T O R E 

Duurzaamheid als inspiratiebron

In het bedrijfsconcept van Gastouderbureau Moeder Natuur neemt duurzaamheid een prominente plek in. Niet als heilig huisje, maar als inspiratiebron om met elkaar te werken aan een duurzame en gezonde toekomst voor onze kinderen. Gewoon in de dagelijkse dingen. Dichtbij huis en dichtbij jezelf. Hiermee sluiten we aan bij alle ontwikkelingen om ons heen en de behoefte aan informatie en inspiratie om daaraan zélf vorm te geven in ons leven. Zoals onze naam aangeeft, geven we actief vorm aan een duurzame samenleving. Ons motto: Verander de wereld, begin bij jezelf en doe het samen!


B E D R I J F S S L O G A N

Laat kinderen de natuur ervaren

‘Breng je doelgroep in de juiste stemming’. Dat is wat we doen. In onze stadse omgeving lijkt de natuur soms ver weg. Terwijl kinderen juist enorm veel behoefte hebben aan contact met de natuur. Ze zijn in hun element als ze buitenspelen. Gastouderbureau Moeder Natuur heeft daar extra oog voor; in samenwerking met onze gastouders willen wij dat de kinderen tijdens de opvang de natuur van dichtbij beleven en ervaren.


S T R A T E G I E 

Hart voor perfecte zorg

Gastouderbureau Moeder Natuur heeft een duurzaam hart. In onze strategie vertalen we die naar een uniek concept, met duurzaam in de boventoon en natuurlijk bewust in het dagelijkse leven van de kinderen. Graag geven wij ons groene hart door aan de kinderen in de opvang. Spelenderwijs, door ze te laten proeven, voelen, beleven, ervaren en genieten. Onze strategie is gericht op het inspireren van de gastouders. Elke keer zetten gastouders zo nieuwe stappen. Want alle stappen – klein of groot – leiden uiteindelijk tot de veranderingen die Moeder Aarde tot een betere plek maakt.


S U C C E S F O R M U L E 

Een nieuw perspectief in de gastouderopvang

In samenwerking met de gastouders werken we eraan om in de opvangsituatie rekening te houden met natuur en milieu. Zo zou bijvoorbeeld het recyclen van spullen en het creatief knutselen met ‘afval of restproducten’ een onderdeel kunnen zijn van de activiteiten waarbij een groene gedachte centraal staat. Gezond opvoeden vraagt om bewuste keuzes; je bent wat je kiest! Daarmee zeggen we niet dat gezond opvoeden altijd gemakkelijk is. Het gaat om de intentie om bewust bij te dragen aan een groene leefstijl en leefomgeving voor de opvangkinderen.  Zodat zij van jongs af aan hiermee opgroeien. En het voor hen de normaalste zaak van de wereld wordt om rekening te houden met de natuur en de wereld waarin wij samenleven.


B E L E I D 

Je bent wat je kiest

Ons pedagogisch beleid beoogt het kind te stimuleren om dingen te ontdekken in een veilige context. Een kind heeft ervaringen, gevoelens en belevenissen nodig om tot ontplooiing te komen. Dat het vooral om beleving gaat en dat je als gastouder creatief onderneemt met aandacht aan bewuste keuzes. Door hen ‘voor te leven’ hoe je bewust kiest en door de consequenties onder aandacht te brengen, vermijd je heel wat schadelijke stoffen. Het is voor de opvoeders belangrijk om te beseffen welke schadelijke stoffen impact hebben op jonge kinderen en dat zij dit de rest van hun leven mee zullen dragen. De eerste jaren van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling. Daarom is het nu in dit vroege stadium belangrijk om ze te leren gezonde keuzes maken.


N A T U U R C O A C H 

De natuur afstemmen op je gastkindjes

In praktijk is het best een uitdaging voor de gastouders om hen natuurlijker te maken. Er zijn verschillende dingen waar ze op willen letten en nog niet alle expertise in huis hebben om dit tot een succes te maken. Onze natuurcoach helpt graag hierbij. Ze kijkt mee, hoe je je gastouderopvang natuurlijker kan maken voor je gastkinderen, voor het natuur/milieu en voor jezelf!


K I N D E R V O E D I N G S C O A C H I N G 

Gelukkig en gezond groeien

Gastouderbureau Moeder Natuur maakt zich sterk voor kwalitatief hoogwaardige opvang en komt op voor de belangen van de (gast)kinderen. Samen met onze maatwerk-partners brengen wij het belang van bewuste keuzes en kwaliteit van gezonde opvoeding continu onder de aandacht. Daarom zijn wij gestart met de uitbreiding van onze diensten. Hierdoor wordt het gemakkelijk om diensten te vinden met een bepaalde specialisme, zowel landelijk als binnen de regio. Wij proberen expertise in te zetten op het gebied van gezonde voeding en bij het aanleren van gezonde eetgedrag in relatie met de psychische ontwikkeling van het kind en hoe je hierop als vraag- en gastouder kunt inspelen. Vraag- en gastouders kunnen voortaan makkelijk terecht voor echt goed en gedegen voedingsadvies bij ons aangesloten kindervoedingscoach Eva Laros.


S L A A P C O A C H

Dromen voor een gezond lichaam en geest

We hebben als bureau een belangrijke rol en staan centraal in de dagelijkse praktijk van zowel gast- als vraagouders. Hierdoor kunnen we zo snel mogelijk de hulpvraag signaleren en omzetten in advies en hulp. In ons concept zijn we overtuigd van onze eigen kracht. Voor versterking breiden we intern uit en bundelen onze krachten samen met Jessica Moerman–slaapcoach (onrustdeskundige) om een gezamenlijk beeld vast te stellen. Vraag- en gastouders kunnen voortaan ook bij ons makkelijk terecht voor echt goed en gedegen advies.


S E P E C I F I E K E    B E G E L E I D I N G S B E H O E F T E 

Een team van experts

Gastouderbureau Moeder Natuur streeft naar een zo groot mogelijk netwerk van gekwalificeerde en professionele gastouders, die voor alle kinderen graag willen zorgen, ook wanneer een kind een beperking heeft. Juist een kind met een beperking kan veel baat hebben bij kleinschalige en persoonlijke opvang. Opvang waarbij een kind de gastouder goed kan leren kennen, die voorspelbaar is voor het kind en waar het kind kan wennen aan een vaste structuur. Doordat het kind individueel, met broertjes en zusjes of met slechts enkele andere kinderen wordt opgevangen, is er veel persoonlijke aandacht. Dit betekent dat de gastouder het kind óók goed leert kennen, dat de gastouder zijn of haar gedrag begrijpt en daar professioneel op reageert. Kortom: gastouders creëren een voorspelbare en veilige basis voor het kind om onbezorgd te kunnen spelen en te kunnen groeien. Heb jij een kindje met een specifieke begeleidingsbehoefte en zoek jij een gastouder? Of heb je al een gastouder en zoek je een bureau die voor de koppeling en begeleiding van de gastouder kan zorgen? Dan ben je bij Moeder Natuur aan het juiste adres!


Gastouderbureau Moeder Natuur werkt LANDELIJK

© 2023 Hét Duurzame Gastouderbureau Moeder Natuur

LRK 287687466

 

Gastouderbureau Moeder Natuur.

Net Zo Vertrouwd, Eerlijk en Puur!

Geloven in verandering die kan groeien uit iets kleins.

Onze duurzame inzicht helpt onze pedagogische visie bloeien.