Kwaliteitsmerk voor de groene gastouderopvang, natuurlijke gastouderopvang, gezonde gastouderopvang, bewuste gastouderopvang, duurzame gastouderopvang.

Kwaliteitsmerk voor de groene gastouder, natuurlijke gastouder, gezonde gastouder, bewuste gastouder, duurzame gastouder.

Keurmerk Gezonde Kinderopvang is de beheerder van het kwaliteitskeurmerk ‘Natuurlijk Bewust’.Wat levert een kwaliteitskeurmerk jouw gastouderopvang op?


• Je gastouderopvang professioneel en positief onderscheiden
Je profileert je met het label ‘bewust, groen, duurzaam en natuurlijk’. Tegelijk zien we dat lang niet altijd duidelijk wordt gemaakt wat dit label in de praktijk inhoudt voor de kinderen en ouders. Wat houdt groen en natuurlijk dan in? Hoe is het vormgegeven? Hoe sluit het concreet aan bij de wens van ouders om hun kinderen bewust bij te brengen hoe je gezond en op een natuurlijke manier met de aarde, voeding, milieu, je eigen ontwikkeling en elkaar omgaat? Het keurmerk maakt zichtbaar dat jij jouw visie op natuurlijke en bewuste gastouderopvang op professionele, goed doordachte wijze vormgeeft en onderhoudt.


• Laat ouders helder zien waar je voor staat
Steeds meer ouders kiezen bewust voor een gastouderopvang met duurzame voornemens, die bijdraagt aan een betere wereld. Met het kwaliteitskeurmerk zien ouders dat ze bij jouw groene gastouderopvang aan het juiste adres zijn. Het auditrapport is open en transparant. Het geeft ouders inzicht in de normen van een gezonde opvang en laat zien dat er daadwerkelijk natuurlijk en bewust wordt gewerkt en gepresteerd. Daarnaast vinden ouders het fijn om geïnspireerd en ondersteund te worden in het bewust begeleiden en opvoeden van hen kinderen. Jouw groene gastouderopvang kan daarin een inspiratiebron en voorbeeld zijn, waardoor de invloed van gezonde keuzes en bewustwording bij kinderen en ouders wordt vergroot.


• Continue focus op je doelen én kwaliteiten
Het keurmerk ‘Natuurlijk Bewust’ helpt je structuur, taal en invulling geven aan jouw visie op natuurlijke en bewuste gastouderopvang. De aandachtsgebieden, ook wel basispijlers genoemd, dekken alle aspecten van je groene kinderopvang. Je blijft scherp en er is ruimte om je visie voortdurend verder te ontwikkelen. Niet alleen met de focus op nu, maar ook op de langere termijn. De certificering waarborgt dat de kenmerken natuurlijk en bewust het fundament van je groene kinderopvang blijven en dat de kwaliteit daarvan meetbaar en aantoonbaar is.


• Duurzame visie en ambities herkennen en erkennen
De basis van een duurzame gastouderopvang begint niet bij het verduurzamen van de gastouderopvang, maar bij de kinderen! Door hen te leren om gezonde keuzes te maken en bewustzijn te ontwikkelen over de omgeving waarmee en waarin we leven! Door je duurzame visie en ambities te bekronen met een kwaliteitscertificering, laat je zien de aandachtsgebieden te kennen, praktiseren en onderhouden.


• Een sterkere concurrentiepositie
Ouders willen het beste voor hun kind. Maar kijken ook altijd naar de kosten. Wanneer jij duurder bent dan je collega in de markt, kan er twijfel ontstaan. Met het keurmerk kun je ouders over de streep trekken. Je kunt eenvoudig laten zien en onderbouwen hoe jouw uurtarief is berekend en wat de ouders en kinderen daarvoor krijgen. Met het kwaliteitskeurmerk kun je open en transparant de meerwaarde laten zien van jouw bewuste en groene gastouderopvang voor de kinderen en de ouders.


KENMERKEN KWALITEITSKEURMERK ‘NATUURLIJK BEWUST’

Als de gastouder de moeder van de aarde zou zijn, hoe zou haar gastouderopvang er dan uitzien? Zou ze aandacht hebben voor de natuurbeleving, vanuit natuurelementen en zintuigen? Zou ze samen met haar gastkinderen leven met het ritme van de seizoenen en de seizoensfeesten vieren? Zou ze zowel qua materialen en activiteiten als qua benadering een rijke pedagogische omgeving te bieden hebben? Zou ze bewust bijdragen aan een gezonde leefstijl en leefomgeving voor de opvangkinderen? En hoe zou het zijn als de gastkinderen hiermee van jongs af aan zouden opgroeien? Zou het voor hen de normaalste zaak van de wereld zijn om rekening te houden met de natuur en de wereld waarin we samenleven?


1. Een gezond  en groenbeleid

Het pedagogisch beleid van de groene gastouderopvang beoogt het kind te stimuleren in een natuurlijke context met nadruk op gezonde keuzes en leefstijl, waarbij de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet Kinderopvang aan de orde komen. Door bewuste keuzes gericht en spelenderwijs onder de aandacht te brengen, draagt de gastouder positief bij aan het bevorderen en aanleren van gezonde vaardigheden. De gastouder hanteert een duidelijk (beweeg)beleid, om gericht bewegen een onderdeel te maken van haar dagelijkse praktijk. De gastouder is zich bewust van haar (on)gezonde voorbeeldrol. 


2. Een vertrouwd dagritme

De gastouder hanteert een dagschema met dagelijkse routines in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Doordat het kind weet wat er komen gaat, schept de gastouder een (emotioneel) veilige omgeving. De gastouder reguleert de fysiologische- en groeiproces van het kind en draagt bij aan een gezond evenwicht door aandacht voor bewegen, voeding en slapen.


3.  Natuurlijke omgangstaal

De gastouder heeft aandacht voor de natuurlijke ontwikkeling en ontdekkingsdrang van het kind. Ze staat voor de empathische benadering van het kind. Ze peilt de behoefte van het kind en geeft gehoor aan de signalen die het kind afgeeft. Er wordt niet gestuurd op conditionering van het gedrag wat graag wordt gezien, maar het kind wordt vrijgelaten en alleen begeleid in het ontdekken van de werkelijkheid. Ook laat de gastouder de kinderen nooit lang huilen, omdat ze ervan bewust is dat het kindje op alarm slaat door te huilen. Tevens draagt de gastouder bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling en is zich bewust van gedragingen rondom intimiteit en seksueel getint gedrag.


4. Binnen- en buitenruimte

De gastouder biedt binnen en buiten uiteenlopende themagerichte activiteiten met aandacht voor alle zintuigelijke prikkels. Er is voldoende beweegruimte en ondergrond voor avontuurlijk (risicovol)spel, waarbij het kind zelfstandig kan spelen en experimenteren. Ook is er sprake van een gezonde dosis aandacht voor duurzame inrichting en speelgoed. Zowel de binnen- als buitenruimte van de groene kinderopvang zijn volledig rookvrij.


5. Buitenspelen

De gastouder onderschrijft in haar pedagogische aanpak waarom ze aanknopingspunten biedt voor buiten spelen en vertaalt deze naar een praktische invulling binnen de opvang. Ongeacht de weersomstandigheden creëert de gastouder de nodige ruimte en tijd voor het buiten spelen. De gastouder gaat elke dag naar buiten voor een wandeling, zoekt een park of (natuur)speeltuin op en maakt regelmatig een uitstapje naar het bos, met aandacht voor slim in de zon spelen.


6. Aandacht voor groen en liefde voor dieren

De gastouder beoogt in haar pedagogische aanpak het kind te stimuleren om de buitenwereld te ontdekken met respect voor het milieu. De groene gastouderopvang beschikt over een natuurlijke ontdek(moes)tuin. Het samen verzorgen van de plantjes, planten van bolletjes, oogsten en eten van de eigen teelt, is een onderdeel van het aanbod. Door activiteiten aan te bieden in de (moes)tuin, geeft de gastouder invulling aan factoren die het eetgedrag en de voedselkeuze van het kind positief beïnvloeden. De gastouder maakt de kinderen enthousiast en nieuwsgierig naar dieren, door regelmatig een uitstapje te maken naar een kinderboerderij. Binnen de gastouderopvang is er ruimte voor vogels, insecten, kleine zoogdieren en eventueel eigen huisdieren.


7. Natuurlijk creatief
De gastouder werkt ervaringsgericht met de natuurelementen. Ze biedt seizoensgebonden en afwisselende activiteiten aan met losse materialen van natuurlijke aard. Het kind wordt gestimuleerd in zijn eigen spel en fantasie, door aanbod aan open einde materialen. Recyclen van spullen en het creatief knutselen met ‘restproducten’ is een onderdeel van de activiteiten waarbij een groene gedachte centraal staat.


8. Verantwoord voeding, verzorgings- en schoonmaakmiddelen
De gastouder biedt het liefst zoveel mogelijk onbewerkte, natuurlijke voeding aan. Waar geen kunstmatige stoffen, suiker of zout aan zijn toegevoegd. Bij het bereiden en bewaren van voeding hanteert de gastouder het gezondheidsprotocol. De gastouder gaat veilig om met het eten van de kinderen om te voorkomen dat ze ziek worden. Deze verantwoordelijke benadering breidt ze uit naar schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.


9. Verantwoord beeldschermgebruik en tijd

De gastouder maakt bewuste keuzes in beeldschermtijd en inhoud, of juist schakelt ze het uit. De gastouder let op verbinding met andere activiteiten en is zich ervan bewust dat het een belangrijke rol speelt: dit doet ze door digitaal en fysiek spel af te wisselen en de verbinding tussen beiden te leggen. De gastouder heeft een reglement voor beeldschermgebruik en laat zich inspireren door de landelijke richtlijnen. Ze stelt een tijdslimiet in en heeft inzicht in het mediagebruik van het kind. Ook is de gastouder zich bewust van haar voorbeeldfunctie en eigen mediagebruik. Binnen de opvanguren is er aandacht voor een ergonomische (zit)houding en gezonde afstand tussen de ogen en het beeldscherm.


10. Ouderbetrokkenheid
De gastouder vergroot de ouderbetrokkenheid door actief te communiceren met de ouders over het verloop van de dag, in korte informele gesprekken. Ze stuurt regelmatig foto’s en video’s op. Met contactmomenten komt haar pedagogisch beleid tot uiting door te refereren aan het dagprogramma. De gastouder staat open voor wensen en gaat in op de suggesties van de ouders.


*Additioneel kenmerk 1: buitenslapen, ergonomisch dragen en Rapley-methode

  • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang buiten slapen.
  • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang gedragen worden in een draagzak.
  • Indien gewenst door de ouders, kan het kind bij de kinderopvang vast voedsel krijgen met de Rapley-methode.

*Additioneel kenmerk 2: Duurzame huisvesting

De gastouder heeft een begin gemaakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen of al gevorderd in het duurzaam ondernemen door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en het gebruik te verminderen van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. Door te werken aan het volgende duurzaamheidsthema’s: energie, water, afval, inkoop, binnenklimaat, biodiversiteit voeding, verzorging, activiteit, veiligheid, vervoer, organisatie en communicatie zijn de nodige duurzaamheidsmaatregelen op een efficiënte manier genomen.