Ken jij onze pedagogisch (gezins)begeleider

Lulia Vasiloae al?


Pedagogische (gezins)begeleiding is een vorm van hulp. De hulp vindt in de gastouderopvang of thuissituatie van de vraagouder plaats en is gericht op gezinnen waarbij vraag- en gastouders problemen ondervinden in de opvoeding van hun (gast)kind.

Ons doel als bureau is de opvoedkundige competenties versterken van deze vraag- en gastouders. We sluiten ons goed aan bij de normen en waarden van de gastouderopvang en gezin zodat vraag- en gastouders beter in hun kracht komen te staan. Hierbij is het belangrijk dat de regie en verantwoordelijkheid in handen van de ouders blijft. De hulp die wij bieden richt zich op: de sociale relaties binnen de gastouderopvang en gezin, de gedragsproblemen van het kind en de stimulering van de ontwikkeling van het kind.

Wat doen wij?

Als bureau zijn wij samen met onze Pedagogisch (Gezins)begeleider – Lulia Vasiloae in staat op motiverende wijze positieve ontwikkelingen binnen de gastouderopvang en het gezin te onderkennen en te versterken. Wij werken doelgericht en zijn bereid om geleidelijk aan en flexibel in te stromen, afhankelijk van de zorgvragen die er zijn.


KAN IK JOU ALS GEZINSBEGELEIDER VERDER HELPEN?

De hedendaagse maatschappij die dynamisch en complex is en die hierdoor verwarrend en overweldigend kan zijn, vraagt best veel van de opvoeders. Ouders kampen met opvoedvragen die onbeantwoord blijven door een scala aan oorzaken. Eén daarvan, en eventueel de meest cruciale, is het gebrek aan een luisterend oor. Hier komt de pedagoog om de hoek kijken.

Als pedagoog wil ik graag een bijdrage leveren aan de stijging van uw welzijn en van het welzijn van uw (gast)kind. Hoe? Door eerst goed naar u en uw opvoedwensen te luisteren en vervolgens samen met u realistische opvoeddoelen te stellen die de (opvoed)relatie tussen u en uw (gast)kind versterken.