Privacyreglement.

Gastouderbureaus die persoonsgegevens verwerken moeten een privacyverklaring hebben. Hierin informeer je de betrokken personen over hoe je met hun gegevens omgaat. Volgens de Europese regelgeving ben je als organisatie verplicht om een aantal gegevens in de privacyverklaring op te nemen

Gastouderbureau Moeder Natuur behandelt alle informatie die binnenkomt in het kader van de gastouderopvang met zorg en discretie. In ons protocol AVG uitgebreid beschreven hoe Moeder Natuur hier mee omgaat. Wij gebruiken de gegevens die ouder en gastouder aanleveren alleen om tot een goede dienstverlening te komen. Niets daarvan wordt uitgeleend, verhuurd, verkocht of openbaar gemaakt. De gastouder ontvangt van ons alleen informatie die betrekking heeft op de opvang en gaat daar op integere wijze mee om.

Gastouderbureau Moeder Natuur past deze instrumenten aan volgens de richtlijnen van WBP (wet bescherming persoonsgegevens).

 

Doel GAB Moeder Natuur van de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor: 

  • de klantenadministratie;

  • de facturatie;

  • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;

  • de ontwikkeling van een beleid;

  • de naleving van de subsidievoorwaarden (neem deze info enkel op als je subsidies krijgt);

  • de kinderopvangtoeslag

Hierbij horende gegevens van ouders en kinderen  worden zeven jaar na het beëindigen van de kinderopvang vernietigd. Voor meer info kan je terecht bij;

 


PRIVACYBELEID GOB MOEDER NATUUR
PDF – 240,4 KB 495 downloads