Vraag De Subsidie Lekker Naar Buiten Aan

Het is weer de tijd van samen aan de slag gaan, met gezonde en duurzame voeding! Vraag als coach Gezonde Kinderopvang de subsidie Lekker naar Buiten aan. Vanaf 17 juni kunnen coaches die de subsidie eerder hebben ontvangen, nogmaals gebruikmaken van de subsidieregeling.

De subsidie Lekker naar Buiten helpt coaches Gezonde Kinderopvang om aan de slag te gaan met activiteiten die gerelateerd zijn aan gezonde voeding, zoals spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, vervoer naar een (kinder)boerderij (als dat mogelijk is in verband met corona). Ofwel: lekker naar buiten!

Coach Gezonde Kinderopvang

Kinderopvangmedewerkers die met de train-de-trainer Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang, kunnen deze subsidie van maximaal 500 euro hier aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de begroting die wordt meegestuurd. Na de goedkeuring ontvangt de kinderopvangorganisatie de subsidie en is daarmee verantwoordelijk om het gekregen budget te gebruiken waarvoor het is aangevraagd. Verantwoording gaat via het uploaden van een sfeerverslag en foto’s.

Jong Leren Eten

‘Lekker naar Buiten!’ wordt mogelijk gemaakt door het Rijksprogramma Jong Leren Eten en helpt kinderopvangorganisaties om aandacht te besteden aan een gezonde en duurzame leefstijl binnen de Gezonde Kinderopvang. Deze subsidieregeling loopt tot eind 2020.

 

Bekijk de inspiratievideo:

https://www.youtube.com/watch?v=cFw5Kv004Pw&feature=emb_logo

Subsidie Jong Leren Eten

KINDEROPVANG: de nieuwe ronde van de subsidieregeling staat open. 

SCHOLEN: de subsidieregeling po, vo, mbo Ronde 3 (2020-2021) staat open van 1 t/m 30 september 2020.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

De subsidieregeling JLE onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang (ko) en scholen (po, vo en mbo):

  • KINDEROPVANG: de beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 Euro. Het subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.
  • SCHOLEN: de subsidieregeling voor scholen voorziet in drie rondes: schooljaar 2018-2019 (afgerond), schooljaar 2019-2020 (gesloten; uitvoering loopt vanwege corona door in schooljaar 2020-2021) en schooljaar 2020-2021. Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.