Het Uurtarief Van Een Gastouder

Een gastouder mag zelf het opvangtarief bepalen (per kind per uur). Onze gastouders bepalen zelf hun opvangtarief. Gastouderbureau Moeder Natuur heeft hierin een adviserende rol. Het uurtarief wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen ouder en gastouder.

Richtprijs uurtarief gastouder bij opvang in woning gastouder.
De gastouder bepaalt zelf het opvang tarief. Het uurtarief wat Gastouderbureau Moeder Natuur adviseert aan de gastouders varieert tussen € 5,50 / € 6,30 per uur per kind.

Richtprijs uurtarief gastouder bij opvang in woning vraagouder.
De gastouder bepaalt in overleg met Gastouderbureau Moeder Natuur het opvang tarief. Het uurtarief wat gemiddeld wordt gevraagd door de gastouder bij de vraagouder(s) bedraagt tussen € 11,00 / € 15,00 per uur per gezin tot en met 3 kinderen en vanaf 4 kinderen ligt het uurtarief voor de gastouder tussen de  €15,00 / € 22,00 per uur per gezin (beide afhankelijk van hoeveel kinderen er naar school gaan).

Adviestarief onkosten voor de gastouder per kind:

Maaltijdvergoeding brood € 1,40
Maaltijdvergoeding warm € 2,35
Kilometervergoeding 0,19 cent per kilometer.

Verloop urenregistratie:

  • Gastouders worden betaald via het gastouderbureau Moeder Natuur
  • De kosten voor de opvang zijn de afgesproken uren per maand, eventueel extra uren die de gastouder gemaakt heeft en de bureaukosten of er kan gekozen worden voor vaste contracturen.
  • De opvangtijd wordt per dag afgerond op een kwartier, ten gunste van de gastouder.
  • De uren worden online, eenvoudig geregistreerd
  • We werken met automatische incasso (tenzij anders gewenst) met vaste factuurdata.

Wat is een tarief?

Een tarief is een vastgesteld bedrag dat iemand betaalt of betaalt krijgt voor een geleverde dienst. Denk bijvoorbeeld aan het bedrag dat een schoonmaker ontvangt voor het schoonmaken van een huis. Dit kan een vast bedrag zijn per dienst, maar ook een tarief per uur. Dat heet een uurtarief.

Hoe wordt een tarief vastgesteld?

Als je werk zoekt of hulp zoekt, bepaal je zelf wat jij een dienst of hulp waard vindt. Toch kun je niet zomaar een bedrag vragen of geven. Wil jij graag werken maar vraag je te veel, dan neemt niemand jouw dienst af. Vraag je te weinig, dan levert jouw werk te weinig op. Hetzelfde geldt voor het aanbod: betaal je te weinig voor een dienst, dan wil niemand voor je komen werken. Betaal je te veel, dan krijg je geen waar voor je geld.
Om tot een goed (uur)tarief te komen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat is een gemiddeld tarief in dezelfde markt? Door te kijken naar wat andere mensen verdienen met of betalen voor een dienst, weet je wat je ongeveer kunt vragen.
  • Hoeveel ervaring heeft de hulp? Heeft de hulp veel ervaring met de dienst die hij of zij aanbiedt of heeft hij of zij een opleiding gedaan, dan gaat het tarief vanzelfsprekend iets omhoog. De hulp heeft dan meer kennis dan anderen.
  • Hoeveel kosten moet de hulp maken om te komen werken? Voor sommige werkzaamheden maakt een hulp ook kosten. Deze kosten worden automatisch bij het uurtarief gerekend. Denk aan reiskosten of kosten voor zelf meegebrachte schoonmaakartikelen.
  • Wat zijn de persoonlijke wensen van de hulp en de opdrachtgever? Een uurtarief komt ook vaak tot stand door overleg tussen de hulp en de opdrachtgever. Verwacht de opdrachtgever veel van de hulp, dan is het redelijk om het tarief wat te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een oppas die ’s nachts moet werken of die naast oppassen ook moet schoonmaken.

Wat is het verschil tussen een uurtarief en een vast tarief?

Wanneer je een uurtarief rekent, krijg je per uur betaald. Werk je vier uur op een dag, dan krijg je dus vier keer het uurtarief. Het voordeel van een uurtarief is dat je betaald krijgt voor ieder uur dat je gewerkt hebt. Ook voor een opdrachtgever is een uurtarief handig, omdat de opdrachtgever alleen betaalt voor het werk dat er is geleverd. Het nadeel van een uurtarief is dat je geen zekerheid hebt over wat je gaat verdienen. Ook de opdrachtgever heeft pas zekerheid over de prijs van een dienst als de dienst geleverd is. Een klus kan zo duurder worden dan verwacht of juist minder opleveren dan verwacht.

Een vast tarief is een afgesproken totaalprijs voor een klus. Vaak is dat een prijs per dag. Hoe lang je met zo’n klus bezig bent maakt dan niet uit. Het voordeel van een vast tarief is dat je zeker bent van je inkomen. Ook als je minder lang hoeft te werken dan je van tevoren had verwacht, krijg je het vaste tarief uitbetaald. Ook voor een opdrachtgever is een vast tarief handig, omdat hij of zij zekerheid heeft over de kosten. Het nadeel van een vast tarief is wel dat je niet extra betaald krijgt als je langer moet werken. De opdrachtgever betaalt met een vast tarief misschien meer dan met een uurtarief.