Het bureaukosten van Moeder Natuur


-Opvang bij de gastouder(s) thuis

  • € 42,00 bureaukosten per maand voor alle kinderen samen uit een gezin. (indien structureel gebruik wordt gemaakt van een tweede gastouder betaalt u € 15,00 per maand extra bureaukosten hiervoor)

-Opvang bij de ouder(s) thuis

  • € 52,00 bureaukosten per maand voor alle kinderen samen uit een gezin. (indien structureel gebruik wordt gemaakt van een tweede gastouder  op uw huisadres betaalt u € 67,00  per maand  aan bureaukosten)

 

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten, ongeacht het aantal afgenomen uren. Ook over deze bureaukosten ontvangt u (de) kinderopvangtoeslag.


Overstappen naar Moeder Natuur

Overstappen wordt extra voordelig wanneer u gebruikt maakt van het overstapformulier. 

Wilt u 6 maanden overstapkorting en daarna lage bureaukosten?

Vul dan eerst het overstapformulier.


  • Wij hanteren GEEN inschrijfkosten

  • Wij hanteren GEEN bemiddelingskosten voor het zoeken naar een gastouder.

  • Uw gastouder ziek of op vakantie? Wij regelen kosteloos vervanging.

  • U ontvangt jaarlijks een jaaropgave. Ook hier zijn geen extra kosten aan verbonden.


De bureaukosten zijn niet alleen een vergoeding voor het koppelen van vraagouder en gastouder maar vooral een vergoeding voor de begeleiding van de opvang door middel van jaarlijks evaluatie van de opvang, inventarisatie, screening van de opvangplek op veiligheid en hygiëne, mogelijkheid tot kennisverwerving, aanmelding van de gastouder voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en begeleiding tijdens de registratie, begeleiding gastouders, kassiersfunctie, evaluaties met vraagouders en gastouders.

Mocht u interesse gewekt zijn neem dan contact met ons op!