Gastoudercommissie

Gastouderbureau Moeder Natuur is een gastoudercommissie aan het opzetten met als doeleinde in het kader van input, feedback en meningen. Uiteraard ook om de belangen van onze gastouders te behartigen. Onze uitgangspunt is om minimaal circa 4 keer per jaar de commissie tezamen om actuele agendapunten en vraagstukken te bespreken.