Duurzame subsidie ook voor kinderopvang bestemd

Overheidssubsidie voor duurzame energie is ook voor kinderopvangorganisaties bestemd. Dit jaar is er 70 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van o.a. zonneboilers en warmtepompen.

Waarborgfonds en Kenniscentrum Ruimte-OK attendeert kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouder(bureaus) op de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Er is voorlopig nog subsidie genoeg. Op 2 februari was er nog maar door 195 bedrijven/organisaties subsidie aangevraagd en door 522 particulieren.

Bij de aanschaf van een zonneboiler kun je tussen de 500 en 7800 euro terug krijgen. 

Minder CO2-uitstoot

Met de subsidie hoopt de regering dat Nederlandse organisaties en huishoudens minder door gas worden verwarmd en meer door duurzame warmte. Zo kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Apparaten zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels kunnen hier aan bijdragen. Per apparaat is een lijst samengesteld die uitlegt hoeveel subsidie je ontvangt per merk en volume. Voor een pelletkachel varieert dat tussen de 500 en ruim 1400 euro per apparaat. Bij de aanschaf van een zonneboiler kun je tussen de 500 en 7800 euro terug krijgen. Per categorie zijn speciale lijsten opgesteld die aangeven hoeveel subsidie een apparaat waard is.

Aanvragen subsidie

Het aanvragen van subsidie voor de aanschaf van apparaten kan tot het einde van dit jaar op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Mocht de subsidie in de loop van dit jaar opraken, kun je aanspraak maken op subsidie dat volgend jaar beschikbaar komt.

 

Lees alles over deze subsidieregeling

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer