De Meldcode Kindermishandeling

Gastouderbureau maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld. Deze is bedoeld voor alle beroepskrachten die in de kinderopvang werken. In de Meldcode staat een stappenplan beschreven waarnaar ouder, gastouder of gastouderbureau moeten handelen bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Op elk opvangadres ligt dit protocol Meldcode ter inzage, in het bij de hand-Map met als bijlagen de meldcode en de signalenlijst.

Dit Protocol is met inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties.

De Meldcode In 5 Stappen

De verbeterde Meldcode
De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO faciliteiten beschikbaar gesteld om professionals in de gastouderopvang blijvend op de hoogte te houden rondom het werken met de Meldcode.

1Module A van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ geeft zicht op de veranderingen per 1-1-2019 en het werken met het afwegingskader.
Deze module is voor € 15,- te volgen.

2. Module B van de e-learning ‘Update Meldcode Kindermishandeling’ zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.
Deze module is voor € 39,95 te volgen. 

Voor meer informatie, Klik Button.

PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING
PDF – 1,6 MB 431 downloads