Bijscholing Een Gezonde Start

De scholing Een Gezonde Start is voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Hierin leren zij hoe je samen met ouders en kinderen, een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en zelf het gezonde voorbeeld geeft.

In de train-de-trainercursus leren deelnemers werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefenen zij trainings- en communicatievaardigheden en doen ze actief kennis op over leefstijl.

Basis- en themamodules

De scholing Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zich naar keuze verdiepen met de themamodules: voeding, beweging, gezond en veilig gedrag & veilige omgeving. Een digitale leeromgeving ondersteunt de deelnemers.

De scholing is ook beschikbaar voor ROC-opleidingen Pedagogisch werk.

Samenwerking

De scholing is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, Voedingscentrum, het RIVM Centrum Gezond Leven, TNO en VeiligheidNL. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainercursus samen met de kennisinstituten.

 Meer informatie, Klik Button.