A A N M E L D  F O R M U L I E R  

K W A L I T E I T S K E U R M E R K

'N A TU U R L I J K  B E W U S T'

P R O C E D U R E 

N A  A A N M E L D I N G

Na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij je aanmelding met als bijlage je pedagogisch beleid door naar een ‘Natuurlijk Bewust’-ambtenaar uit jouw regio. De desbetreffende regio ambtenaar neemt binnen drie werkdagen telefonisch contact op voor een online kennismaking en voor het inplannen van een audit op locatie. De ‘Natuurlijk Bewust’-ambtenaar voert de audit op locatie uit om vast te stellen of de gastouderopvang ook daadwerkelijk aan de keurmerkeisen voldoet. Tijdens de inspectie op locatie wordt de gastouderopvang getoetst als de kenmerken van gezonde en natuurlijke opvang ook geïmplementeerd zijn in het pedagogisch beleid.


BIJ TOEWIJZING VAN HET KEURMERK

Bij aanwezigheid van alle kenmerken wordt het kwaliteitskeurmerk ter plekke ook uitgereikt in de vorm van een certificaat en een bordje ter bevestiging naast de voordeur van de gastouderopvang. 


BIJ AFWIJZING VAN HET KEURMERK

Na de inspectie maakt de ‘Natuurlijk Bewust’-ambtenaar een conceptrapport (binnen 10 werkdagen na de audit) met het besluit en het advies over de toekenning van het keurmerk en/of eventuele andere vervolgacties. De gastouder controleert het conceptrapport op onjuiste tekstuele weergave, onjuiste weergave van de feiten en kennelijke vergissingen. Indien akkoord, tekent de gastouder het rapport en stuurt dit (digitaal) terug naar de ambtenaar. In navolging wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.